Studio Materacy

Studio Materacy zajmuje sie sprzedaza ekologicznych i wygodnych materacy w nowoczesnym designie

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Studio-Materacy, który działa pod domeną www.studio-materacy.pl, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STUDIO MATERACY z siedzibą w Kole, ul. Sienkiewicza 47/30, identyfikującego się numerem NIP: 666-188-43-58, REGON: 3021159

1. Definicje

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

a) Regulamin – niniejszy dokument to "Regulamin sklepu internetowego www.studio-materacy.pl“

b) Sklep – sklep internetowy Studio-Materacy prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem internetowy www.studio-materacy.pl,

c) Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – STUDIO MATERACY z siedzibą w Kole, ul. Sienkiewicza 47/30, NIP: 666-188-43-58, REGON: 3021159

d) Klient – podmiot, który prawidłowo dokonał zakupu w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

e) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy, którego Klient może określić szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów i ich wariantów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności.

f) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2) Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

3) Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4) Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedającego.

5) Dokładamy najwyższych starań do zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Oferta

1) Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.studio-materacy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte ustawowym 2 – letnim okresem gwarancyjnym.

2) Dokładając szczególnych starań nie gwarantujemy, że zamieszczone na stronach naszego sklepu opisy produktów nie zawierają błędów, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym: sklep@studio-materacy.pl w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji.

3) Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego, wyczerpującego i profesjonalnego doradztwa w zakresie oferowanych produktów, rozumiejąc przez ten fakt zarówno ofertę zamieszczoną w witrynie www.studio-materacy.pl jak i dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji w kontakcie elektronicznym: sklep@studio-materacy.pl jak i telefonicznym pod numerem 48 697-273-638

4) Ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

5) Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu, itp.

6) Aktualne informacje na temat promocji, kodów rabatowych publikowane są na stronie Sklepu.

7) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach i opisach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

8) W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia może również edytować ilości oraz je anulować.

4. Przyjmowanie zamówień

1) Zakupy dokonywane są w Sklepie, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Klienta, zgodnie z wymogami danego Sklepu.

2) Zamówienia niestandardowe objęte są indywidualnym, odrębnym tokiem realizacji, zaś szczegóły transakcji oraz terminy realizacji ustalane są w ramach negocjacji: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt bezpośredni.

3) Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszt transportu zamówionego towaru z wyłączeniem zamówień niestandardowych i hurtowych.

4) W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę powinien poinformować Sprzedającego bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane do wystawienia faktury.

5. Formy płatności

1) Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności, zgodnie z obowiązującym cennikiem i wytycznymi na stronie Sklepu, które stanowią sumę należności za dokonane zakupy. Po zaksięgowaniu przez Sprzedającego wpłaty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.

2) W przypadku zamówień niestandardowych lub hurtowych Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty całkowitej wartości zamówienia. Po wpłynięciu niniejszej przedpłaty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia, a Kupujący jest indywidualnie informowany o toku oraz postępach realizowanego zamówienia.

3) Obowiązujące ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN (złote polskie). Cena podana przy Produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów przy wyborze formy płatności i ponosi je Klient.

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Kupujący zawsze uiszcza zapłatę zgodnie z cennikiem, obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

5) Zapłatę za zamówiony Produkt można dokonać przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe: ING Bank Śląski 10 1050 1520 1000 0090 9564 4960

6) W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe.

6. Realizacja zamówień

1) Czas dostarczenia zamówienia wynosi od 3 do 21 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Realizacja zamówień określa od minimalnego do maksymalnego czasu dostarczenia przesyłki, długość realizacji zamówienia jest uzależniona do rodzaju zamówienia i stanów magazynowych.

2) Czas realizacji zamówień regularnych jak i indywidulanych może się przedłużyć z przyczyn od nas niezależnych, jednakże dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować takie przypadki.

3) Opóźnienia w realizacji zamówień są uzgadniane z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości np.: brak kontaktu z Klientem oraz w przypadku podejrzenia, iż złożone zamówienie jest wynikiem błędu/pomyłki z strony Klienta.

5) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy i danych kontaktowych,

b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, tj.: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej), itp.

c) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia wynikające z chwilowego braku produktu lub opóźnień będących konsekwencją problemów przy produkcji.

7. Wysyłka i dostawa towarów

1) Przesyłki nadawane przez Sprzedającego są zabezpieczone w sposób wystarczający i odpowiedni, by poprzez solidne opakowane zapewnić maksymalne bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

2) Jeżeli podczas odbioru przesyłka jest w jakiś sposób uszkodzona lub po prostu wzbudza Klienta podejrzenia, prosimy o otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości należy spisać protokół z przewoźnikiem dostarczającym produkt. Spisany i podpisany protokół jest podstawą do składania przez Sklep reklamacji w siedzibie firmy kurierskiej w imieniu Klienta. Jeżeli protokół nie zostanie spisany Sklep uznaje, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym, a Klient nie ma zastrzeżeń.

3) W przypadku odbioru osobistego w salonie firmy (Studio Materacy, ul. Królewska 140, 05-822 Milanówek), kupujący przyjmuje pełnowartościowy towar, a co za tym idzie nie wnosi żadnych roszczeń z tytułu ewentualnych uszkodzeń podczas transportu, którego dokonuje we własnym zakresie.

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia wszelkich niezbędnych danych na liście przewozowym firmy spedycyjnej, w celu sprawnego doręczenia przesyłki (imię, nazwisko / nazwa firmy, adres doręczenia oraz numer telefonu kontaktowego).

5) Regulamin działania firm kurierskich i pocztowych pozostaje zewnętrznym regulaminem wobec regulaminu Sklepu. Do każdego listu przewozowego dodajemy nr telefonu Klienta wpisany w zamówieniu, jednak nie odpowiadamy za ewentualny brak kontaktu kuriera z Klientem podczas doręczenia przesyłki, jak i jego następstwa.

6) Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić dokładnie zgodność towaru z złożonym zamówieniem i niezwłocznie poinformować Sprzedającego o ewentualnych niezgodności w zamówieniu w formie telefonicznej.

8. Gwarancja i reklamacje (zwrot/wymiana)

1) Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.studio-materacy.pl są fabrycznie nowe i objęte ustawowym 2 – letnim okresem gwarancyjnym.

2) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3) Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta

4) Reklamacji nie podlegają:

• naturalne zużywanie produktu

• uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. używanie Produktu niezgodnie z instrukcją lub stosowanie środków czyszczących zabronionych i niepolecanych przez producenta, a także Produkty narażone przez użytkownika na wilgoć i korozja, itp.)

• uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie

• uszkodzenia powstałe w okolicznościach za które nie odpowiada Producent i Sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji

• uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania

5) Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

6) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania produktów niezgodnego z ich przeznaczeniem.

7) Procedura reklamacyjna obejmuje wypełnienie standardowego druku reklamacyjnego, który na polecenie Kupującego zostaje przesłany formą elektroniczną lub faksem do użytkownika.

8) Formularz reklamacyjny należy wypełnić czytelnie, własnoręcznie podpisać i przesłać pod wskazany adres firmy wraz z dowodem zakupu w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

9) Sprzedający zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, w postaci wypełnionego formularza rozpatrzyć wniosek reklamacyjny.

10) Procedura reklamacyjna jest bezzasadna w przypadku złego doboru produktu, ze względu na indywidualne preferencje.

11) W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin, transportu obciążony zostanie Kupujący.

12) Każdemu Kupującemu na mocy Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. „O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub podlegających na dostępie warunkowym” (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068, z późn. zm.), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty doręczenia towaru do odbiorcy. W przypadku zwrotu towaru należy przedstawić oryginał dowodu zakupu.

13) Zwroty dokonywane są tylko i wyłącznie w przypadku towarów nieuszkodzonych na koszt Kupującego. Kupujący ponosi również koszt opakowania zwrotnego.

14) Zwroty Produktów są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Sprzedającym i dołączeniu do Produktu pisemnego oświadczenia oraz ustaleniu z Sprzedającym terminu i formy zwrotu zakupionego towaru.

15) Po ustaleniu zasadności zwrotu zakupionego Produktu, Kupujący zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Kupujący wyraża zgodę na zwrot kosztów produktu w formie przelewu bankowego. Klient zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego, na jaki zostanie przekazana równowartość za zwrócony towar włączając koszt poniesionego transportu do Klienta.

16) W przypadku złożenia indywidualnego zamówienia niestandardowego na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym – Kupujący traci automatycznie prawo do nieuzasadnionego zwrotu towaru. Zachowuje jednocześnie przy tym pełne prawo do składania reklamacji na dany Produkt.

17) Sprzedający pokrywa koszty przesyłki zwrotnej w przypadku reklamacji wynikającej z winy Sklepu.

9. Postanowienia końcowe

1) Sklep zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.studio-materacy.pl

2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

3) Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

4) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

5) Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6) Sklep dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia danych osobowych swoich klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu Studio Materacy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.