Szkolenia BHP dla pracowników.

Szkolenia BHP dla pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szereg ważnych przepisów i procedur, których przestrzeganie ma na celu stworzenie jak najlepszych, bezpiecznych warunków pracy oraz wykonywanie tejże pracy w sposób nieszkodzący samemu pracownikowi i jego otoczeniu.
Główne zasady BHP zawiera Kodeks Pracy. Szczegóły dotyczące szkolenia bhp poznań ujęte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z września 1997 roku.
Każdy nowy pracownik w firmie musi przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków przejść szkolenie wstępne. Tematyka szkolenia wstępnego ogranicza się do podstawowych przepisów BHP i ppoż. Pracownik zapoznawany jest również z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przechodzi instruktaż związany z nowym stanowiskiem. Instruktaż często prowadzi doświadczony pracownik, który zna doskonale opisywane stanowisko. Pracowni służby BHP podczas wstępnego szkolenia zapoznaje pracownika z ryzykiem pracy na danym stanowisku.
Po upływie co najmniej miesiąca a nie dłużej niż po roku pracownik powinien przejść kolejny szczebel szkoleń – szkolenie okresowe. Termin szkolenia zależy od zajmowanego stanowiska. Szkolenie okresowe kończy się rozwiązywaniem testu, który jest egzaminem dla uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia, które dołączane są do akt w kadrach.
Ponowne szkolenie okresowe pracownicy odbywają co 3 – 6 lat, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
Zobacz również polecane kurtyny spawalnicze

Comments are closed.